Automat sztancujący T106B z blankingiem

Automaty sztancujące T106Q (z wypychaniem) i T106

Automat sztancujący T106B

Automat sztancujący T106Q