aktualności

Innowacje w poligrafii

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, przyznało nam dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego wraz z wdrożeniem. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie prototypu innowacyjnej na skalę światową linii do konfekcjonowania materiałów akcydensowo – reklamowych.

Punktem wyjścia tej inicjatywy jest automatyzacja procesu konfekcjonowania. Komisja oceniająca projekt doceniła nasze spore doświadczenie w obszarze procesów produkcyjnych w poligrafii, a także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem drukiem (print management). To właśnie proces konfekcjonowania jest jednym z kluczowych elementów print management. W głównej mierze polega ono na zebraniu wyprodukowanych materiałów reklamowych w pakiety, zapakowanie ich w bezpieczny i ekonomiczny sposób oraz przygotowanie do wysyłki do określonych punktów odbioru.

Linia nad którą pracujemy, ma za zadanie usprawnienie procesu logistycznego, związanego z tworzeniem pakietów materiałów reklamowych. Dzięki temu rozwiązaniu nakładanie, wklejanie dodatkowych elementów czy pakowanie będą przebiegały w znacznie szybszym tempie. W głównej mierze przyspieszy to cały proces, co ma znaczenie nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych klientów, czyli spółek z branży FMCG, IT czy całego sektora usług B2C. Ważnym aspektem projektu, którego nie możemy pominąć, jest poszanowanie środowiska naturalnego. Linia umożliwi wykorzystanie precyzyjnej ilości materiałów wykorzystywanych do pakowania, co ograniczy do minimum wykorzystanie zasobów – wyjaśnia Agnieszka Kopecka, PR Manager M.M. Druk serwis.

Doświadczenie poligraficzne M.M. Druk Serwis bazuje na znajomości specyfiki maszyn poligraficznych i procesów postpress. Firma od szeregu lat importuje do Polski maszyny produkcyjne z rynków europejskich i azjatyckich. Dysponuje także własnym działem serwisowym, którego głównym zadaniem jest przeprowadzanie przeglądów i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych. Wspomaga tym samym utrzymanie ciągłości produkcyjnej swoich klientów. Aby w pełni wykorzystać możliwości spółki oraz potencjał ludzki, w projekt badawczo-rozwojowy zaangażowano ekspertów zewnętrznych; naukowców i pracowników uczelni wyższych, specjalizujących się w procesach technologicznych, automatyce, robotyce oraz konstruowaniu maszyn.